ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล แถลง15ต.ค.นี้ ย้ำขาย/ดื่มสุราฝืนโทษหนัก

 หอการค้าขอนแก่นจับมือ 8 องค์กรเศรษฐกิจหารือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เปิดตัวขอนแก่นพอสสิเบิ้ล ผู้ว่าฯแถลง15 ต.ค. พร้อมกลับมาใช้ชีวิตปกติใหม่ สะอาดปลอดภัย แต่เน้นปฏิบัติตามมาตรการโดยเฉพาะประกาศจังหวัด ฉบับ 53 ร้านอาหารยังห้ามขายและดื่มสุราฯ ฝืนโทษหนัก

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จ.ขอนแก่น ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงต่อเนื่อง และยังไม่แนวโน้มลดลง โดยการระบาดไม่ได้เป็นรูปแบบครัสเตอร์เช่นเดิม กลายเป็นการระบาดในลักษณะบุคคลและนำกลับไปติดครอบครัว และตัวเลขส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อที่มาจากนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดเหมือนเดิมแล้ว

“เราจะต้องช่วยกันป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน ซึ่งขอนแก่นได้มีปริมาณวัคซีนที่ได้รับเข้ามาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของโรคลง”นายชาญณรงค์กล่าวและว่า

บทเรียนของกรณีการเสียชีวิตของนายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ด้วยอายุที่มาก ทำให้ไม่สามารถสู้กับเชื้อโรคได้ จึงอยากให้กลุ่มเสียง ที่เรียกว่า 608 คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มี 7 โรค และหญิงมีครรภ์ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไว้ตนเอง

นายชาญณรงค์ กล่าวว่า     8 องค์กรเศรษฐกิจได้ร่วมกับพันธมิตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.ขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ขอนแก่น เซนทรัลพลาซ่า ตลาดต้นตาล แอร์เอเชีย แอพฯโรบินฮู้ด ได้มีการหารือเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมโครงการ possible khonkaen

“เราที่จะให้ขอนแก่นได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข ในกรอบของความปลอดภัยสูงสุด มาตรฐานป้องกันโควิด 19 สูงสุด เราจะมีร่านอาหารปลอดภัย ห้างปลอดภัย ตลาดปลอดภัย โรงแรมปลอดภัย ร้านกาแฟปลอดภัยฯลฯ”นายชาญณรงค์กล่าวและว่า

นอกจากนี้ยังจะมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ปลอดภัย เป็นการเปิดเมืองสะอาดปลอดภัย ให้คนกล้าที่จะมาที่ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายคือ เราจะแสดงความพร้อมจากภายในจังหวัดของเราเพื่อให้เกิดการเปิดเมืองต่อไป โดยธุรกิจใดสนใจสามารถติดต่อไปที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ขอนแก่น โดยจะมีการประชุมกำหนดรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 15 ต.ค.2564 เวลา 12.00 น.ที่โรงแรมพลูแมนขอนแก่น และจะเปิดแถลงข่าวเวลา 13.00 น.วันเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม นายชาญณรงค์ ยังได้กล่าวเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารว่า ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคโร่นา 2019 ฉบับที่ 53 ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 64 จังหวัดขอนแก่นยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

หากไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงหากกระทำผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ มีโทษจำคุกเพิ่มอีก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ตามประกาศฉบับดังกล่าวหากจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน ต้องแจ้งมาตรการฯ และขออนุญาตจากนายอำเภอ เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมการควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวก

มาตรการควบคุมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเปิดได้ไม่เกินเวลา 23:00 น.และห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านรวมถึงห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน มีความผิดทั้งคนขายและคนดื่ม

นายชาญณรงค์กล่าวอีกว่า ภายในเดือนตุลาคม ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถจัดการแสดงดนตรีหรือการแสดงได้ โดยสามารถมีผู้แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน และอนุโลมให้เฉพาะนักร้อง หรือนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากอนามัย ขณะการแสดงได้ แต่ที่ยังห้ามอยู่จะเป็นกิจกรรมทางสังคม งานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานคอนเสิร์ต รถแห่ มหรสพ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ยังใช้มาตรการบังคับ DMHTTA โดยให้ผู้ประกอบการ สถานที่จัดกิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดก่อน – หลังทำกิจกรรม การสวมหน้าอนามัย และจัดให้มีการลงทะเบียน ไทยชนะหรือหมอชนะ ในการเข้า-ออกสถานที่ ซึ่งจะต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ให้ได้เร็วที่สุด

 

แสดงความคิดเห็น