สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 11 ต.ค. 2564  ณ เวลา 11:04 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 120  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 27,526 ราย รักษาหาย 24,220  รายกำลังรักษา 3,107 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 199 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 110 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-ปากช่อง 53 ราย

-สูงเนิน 20 ราย

-ด่านขุนทด 12 ราย

-โนนสูง 12 ราย

-เมือง 8 ราย

-โนนไทย 3 ราย

-พิมาย 3 ราย

-บ้านเหลื่อม 3 ราย

-วังน้ำเขียว 2 ราย

-ปักธงชัย 2 ราย

-จักราช 1 ราย

-ขามสะแกแสง 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น