สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 11 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 76  ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 71 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 18,093 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 108 ราย  สะสม 16,534 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,424 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 135 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น