สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 11 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 10 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 168 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 20,146 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,165 ราย (ในเรือนจำ 8 ราย)
รักษาหาย 17,860 ราย (ในเรือนจำ 4,979 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 117 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 65 ราย สะสม 1,206 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 89 ราย

อำเภอบ้านผือ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 76 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 65 ราย

อำเภอกุมภวาปี ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 210 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 59 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 63 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 65 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 30 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 23 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น