สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 11 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่  11 ตุลาคม 2564 เวลา 22:20 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 181 ราย ยอดสะสม 16,903 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 181 ราย ยอดสะสม 4,779 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 11 ราย ยอดสะสม 12,054 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย รวมทั้งสิ้น 181 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

123

บ้านฝาง

1

พระยืน

3

หนองเรือ

2

ชุมแพ

2

สีชมพู

0

น้ำพอง

11

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

0

พล

10

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

4

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

3

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

2

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น