สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 11 ต.ค. 64

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+120 ราย  ผู้ป่วยสะสม 27,526 ราย เสียชีวิต 199 ราย  รักษาหาย 24,220 ราย กำลังรักษา 3,107 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+76 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,093 ราย เสียชีวิต 135 ราย รักษาหาย 16,534ราย กำลังรักษา 1,424 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,089 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,468ราย กำลังรักษา 547 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+73 ราย   ผู้ป่วยสะสม 15,332 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,668 ราย กำลังรักษา 589 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+89 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,430 ราย เสียชีวิต 70 ราย รักษาหาย 14,745ราย กำลังรักษา 615 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,089 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,009 ราย กำลังรักษา 247 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+168 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,155 ราย เสียชีวิต 117 ราย  รักษาหาย 12,881 ราย กำลังรักษา 2,157 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+25  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,231 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,437 ราย กำลังรักษา 758 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,146 ราย เสียชีวิต 95 ราย  รักษาหาย 10,436 ราย กำลังรักษา 615 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+137 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,712 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 9,916 ราย กำลังรักษา 4,736 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม8,361 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,582 ราย กำลังรักษา 725 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม7,428 ราย เสียชีวิต 30 ราย  รักษาหาย7,037 ราย  กำลังรักษา 361  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม4,931 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,854 ราย  กำลังรักษา 50 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม5,616 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย5,416 ราย  กำลังรักษา 153 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,961 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,738 ราย กำลังรักษา 203 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,254  ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,959 ราย  กำลังรักษา 270  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,934  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,839 ราย  กำลังรักษา 72 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,309 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,143  ราย  กำลังรักษา 140  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +8  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,171  ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,023  ราย กำลังรักษา 132 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ผู้ป่วยสะสม 1,843 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,752 ราย กำลังรักษา 78 ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น