หอการค้าอุบลฯเดินหน้า!!หนุนเกษตรเลี้ยงโคเนื้อ “นิลอุบล”ยกกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร

หอการค้าอุบลฯเดินหน้า จัดทำแผนพัฒนาโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท ยกกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและในฐานะ ประธานสหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์ อุบลราชธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก สหกรณ์ โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี)
โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์ อุบลราชธานี จำกัด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น หลังทำนา สร้างรายได้เพิ่มอีกทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น