น้ำใจคน มมส.!! ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า 3,500 ตลับ เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น้ำใจคน มมส.!! ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า 3,500 ตลับ เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสา กำลังช่วยกันเร่งบรรจุยาและติดฉลากตลับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จำนวน 3,500 ตลับ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายประชาชนสำหรับทารักษาหลังเกิดน้ำท่วม ภายใต้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ พร้อมสนับสนุนขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร็วที่สุด

อาจารย์เภสัชกร กรีพล แม่นวิวัฒนกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า หรือ Whitfield’s Ointment มีส่วนผสมจากตัวยา Benzoic acid, Salicylic acid, Sulfur นำมาหลอมละลายรวมกัน แล้วบรรจุลงในตลับ พักไว้ให้เย็น ก่อนจะปิดฝา ติดฉลากแนะนำวิธีใช้ยา มีสรรพคุณช่วยรักษาเชื้อรา บรรเทาอาการคัน ช่วยลดอาการเท้าเปื่อย

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน ยาหรือเวชภัณฑ์ มีปริมาณไม่เพียงพอ คณะเภสัชศาสตร์ มมส ได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงอาสาผลิตครีมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

แสดงความคิดเห็น