พาณิชย์บึงกาฬเข้ม!! ลงคุมราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ กำชับใส่ราคาให้ถูกต้องครบถ้วน

พาณิชย์ จ.บึงกาฬ ยังคงคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมกำชับผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ

     นางพิรุณวรรณน์ จงใจภักดิ์ พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ ยังคงคุมเข้มลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการร้านอาหารเจ และตลาดสด ในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา (วันสุดท้าย 14 ต.ค.64) โดยสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเล็กน้อย ราคาสินค้าประเภทผลไม้ ผัก ดอกไม้ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกรายปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม และเพื่อให้มีสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

โดยหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากมีกรณีการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้า สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ โทร.042 492 528

แสดงความคิดเห็น