สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 12 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่  12 ตุลาคม 2564 เวลา 18:31 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153 ราย ยอดสะสม 17,056 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 153 ราย ยอดสะสม 4,926 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 6 ราย ยอดสะสม 12,060 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 10 ราย รวมทั้งสิ้น 153 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

83

บ้านฝาง

8

พระยืน

0

หนองเรือ

6

ชุมแพ

1

สีชมพู

1

น้ำพอง

14

อุบลรัตน์

1

กระนวน

0

บ้านไผ่

5

เปือยน้อย

0

พล

7

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

1

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

1

ชนบท

2

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

9

โคกโพธิ์ไชย

1

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

3

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น