สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 12 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 11 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 180 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 20,326 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,182 ราย (ในเรือนจำ 6 ราย)
รักษาหาย 18,022 ราย (ในเรือนจำ 4,981 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 118 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 75 ราย สะสม 1,171 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 95 ราย

อำเภอบ้านผือ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 77 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 48 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 195 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย สะสม 79 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 27 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 66 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 32 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 12ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย สะสม 30 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น