สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 12 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 12 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:14 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 153  ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 27,679 ราย รักษาหาย 24,551  ราย รายกำลังรักษา 2,928 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 200 ราย    

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 151 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 39 ราย

-สูงเนิน 21 ราย

-ปากช่อง 14 ราย

-สีคิ้ว 13 ราย

-โนนสูง 13 ราย

-ขามทะเลสอ 11 ราย

-ครบุรี 11 ราย

-โนนไทย 10 ราย

-หนองบุญมาก 7 ราย

-ประทาย 5 ราย

-ด่านขุนทด 2 ราย

-บัวลาย 2 ราย

-บัวใหญ่ 2 ราย

-เทพารักษ์ 1 ราย

-บ้านเหลื่อม 1 ราย

-เสิงสาง 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น