น้ำเอย น้ำใจ!!หอการค้าไทยผนึกหอฯชัยภูมิลุยมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

12 ต.ค. 2564หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ โดย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติน้ำท่วม นำไปมอบให้ประชาชน บ้านโนนอดน้อย ต.หนองนาแซง จำนวน 83 ชุด และ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 ชุด และมอบเงินให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น