เริ่ด!!ขอนแก่นเดินหน้าดัน‘ผักไมซ์’เป็นฮับประสานงานด้านผักปลอดสาร

(12 ต.ค.64 ) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยาน มข.ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผักไมซ์ ( PHAK MICE ) พร้อมกันนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย
โครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผักไมซ์ ( PHAK MICE ) เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกและผลิตผักปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ยกระดับการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักให้มีมาตรฐานการปลูกผักปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น และเชื่อมโยง Platform กลางในการบริหารจัดการผักปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นสู่ตลาด Mode Trade และตลาด 5 ร. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงความคิดเห็น