สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 12 ต.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย  ผู้ป่วยสะสม 27,679 ราย เสียชีวิต 200 ราย  รักษาหาย 24,551 ราย กำลังรักษา 2,928 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+93 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,186 ราย เสียชีวิต 135 ราย รักษาหาย 16,705 ราย กำลังรักษา 1,346 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+41 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,130 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,547 ราย กำลังรักษา 509 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,376 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,689 ราย กำลังรักษา 612 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+75 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,505 ราย เสียชีวิต 70 ราย รักษาหาย 14,788 ราย กำลังรักษา 647 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,108 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,027 ราย กำลังรักษา 240 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+180 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,335 ราย เสียชีวิต 118 ราย  รักษาหาย 13,080 ราย กำลังรักษา 2,137 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+55  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,286 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,511 ราย กำลังรักษา 759 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,171 ราย เสียชีวิต 95 ราย  รักษาหาย 10,485 ราย กำลังรักษา 591 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,908 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 9,922 ราย กำลังรักษา 4,926 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม8,388 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,599 ราย กำลังรักษา 735 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม7,438 ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย7,060 ราย  กำลังรักษา 347  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม4,935 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,854 ราย  กำลังรักษา 54 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม5,624 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย5,428 ราย  กำลังรักษา 149 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+30  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,991 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,751 ราย กำลังรักษา 218 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,286  ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,960 ราย  กำลังรักษา 301  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+11  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,945  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,843 ราย  กำลังรักษา 79 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,315 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,143  ราย  กำลังรักษา 146  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +2  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,173  ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 2,036  ราย กำลังรักษา 131 ราย

#บึงกาฬ ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,844 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,756 ราย กำลังรักษา 74 ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น