สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 13 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธ ที่  13 ตุลาคม 2564 เวลา 19:40 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 230 ราย ยอดสะสม 17,286 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 230 ราย ยอดสะสมไม่ระบุ ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 8 ราย ยอดสะสมไม่ระบุ และผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

93

บ้านฝาง

14

พระยืน

2

หนองเรือ

20

ชุมแพ

4

สีชมพู

0

น้ำพอง

33

อุบลรัตน์

0

กระนวน

1

บ้านไผ่

11

เปือยน้อย

0

พล

11

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

3

มัญจาคีรี

14

ชนบท

7

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

11

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น