สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 13 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 13 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:16 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม152 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 27,831 ราย 

รักษาหาย 24,772 ราย รายกำลังรักษา 2,857 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 202 ราย    

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 143 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 38 ราย

-ปากช่อง 34 ราย

-สูงเนิน 26 ราย

-โนนไทย 14 ราย

-ขามทะเลสอ 10 ราย

-สีคิ้ว 8 ราย

-โนนสูง 6 ราย

-ด่านขุนทด 5 ราย

-ประทาย 3 ราย

-จักราช 2 ราย

-พิมาย 2 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

-เสิงสาง 1 ราย

-คง 1 ราย

-บ้านเหลื่อม 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น