สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 13 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 12 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 147 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 20,473 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,111 ราย (ในเรือนจำ 3 ราย)
รักษาหาย 18,239 ราย (ในเรือนจำ 4,984 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 119 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย สะสม 1,171 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 93 ราย

อำเภอบ้านผือ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 65 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 41 ราย

อำเภอกุมภวาปี ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 184 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย สะสม 93 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 65 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 28 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น