สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 13 ต.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+152 ราย ผู้ป่วยสะสม 27,831 ราย เสียชีวิต 202 ราย รักษาหาย 24,772 ราย กำลังรักษา 2,857 ราย
#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+104 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,290 ราย เสียชีวิต 136 ราย รักษาหาย 16,812 ราย กำลังรักษา 1,342 ราย
#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+230ราย ผู้ป่วยสะสม 17,286 ราย เสียชีวิต 70ราย รักษาหาย 14,608ราย กำลังรักษา 2,608 ราย
#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,166 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,585 ราย กำลังรักษา 507 ราย
#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,482 ราย เสียชีวิต 119 ราย รักษาหาย 13,255 ราย กำลังรักษา 2,108 ราย
#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+77 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,582 ราย เสียชีวิต 70 ราย รักษาหาย 14,855 ราย กำลังรักษา 657 ราย
#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,416 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,724 ราย กำลังรักษา 617ราย
#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,127 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,049 ราย กำลังรักษา 241 ราย
#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+42 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,328ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,522 ราย กำลังรักษา 770 ราย
#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,201 ราย เสียชีวิต 95 ราย รักษาหาย 10,581 ราย กำลังรักษา 525 ราย
#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+77 ราย ผู้ป่วยสะสม8,465 ราย เสียชีวิต 54 ราย รักษาหาย7,622 ราย กำลังรักษา 789 ราย
#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม7,446 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย7,087 ราย กำลังรักษา 327 ราย
#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม4,940 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย4,866 ราย กำลังรักษา 47 ราย
#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม5,631 ราย เสียชีวิต 47 ราย รักษาหาย5,428 ราย กำลังรักษา 156 ราย
#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,014 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,764 ราย กำลังรักษา 228 ราย
#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,311 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,967 ราย กำลังรักษา 319 ราย
#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,950 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,863 ราย กำลังรักษา 64 ราย
#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,321 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,143 ราย กำลังรักษา 152 ราย
#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,174 ราย เสียชีวิต 6 ราย รักษาหาย 2,047 ราย กำลังรักษา 121 ราย
#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,848ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,756 ราย กำลังรักษา 78 ราย
แสดงความคิดเห็น