นครพนมเร่งลุย!!หอการค้า จับมือ 5 องค์กรเอกชน ชูแผนพัฒนาจังหวัดระยะสั้น-ระยะยาว

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานายธนพัต ทีฆธนานนท์ ประธานหอการค้านำคณะที่ปรึกษา, รองประธานหอการค้า, กรรมการหอการค้า และกลุ่ม YEC ร่วมกับ สภาอุตาหกรรมจังหวัดนครพนม, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพน, สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม และสมาคมไท-เวียดนาม จังหวัดนครพนมจัดประชุม 5 องค์กรณ์เอกชน เพื่อนำเสนอมุมมองการพัฒนาจังหวัด แบบระยะสั้น และระยะยาว ต่อ ท่านชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นจาก 5 องค์กรเอกชน ได้ร่วมกับหารือในประเด็นต่างๆ จนนำไปสู่ข้อสรุปเพื่อพัฒนาจังหวัดน่วมกับภาครัฐ

 

แสดงความคิดเห็น