น่ายินดี!! สวนสัตว์ขอนแก่นคว้ารางวัลการท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2

น่ายินดี!! สวนสัตว์ขอนแก่นคว้ารางวัลการท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการ องค์กรและชุมชนท้องถิ่นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชนะการประกวด โดยการรับรางวัลครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ New Normal Online

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (Thailand Tourism Awards13th 2021) ขึ้น ด้วยศักยภาพพื้นที่ของสวนสัตว์ขอนแก่นที่มีภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ภูเขา และความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่น ในครั้งที่ 13 นี้ จึงได้ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) จนในที่สุดทางคณะกรรมการพิจารณาได้คัดเลือกให้สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

หลังจากนี้ สวนสัตว์ขอนแก่น จะพัฒนาพื้นที่ให้ความเป็นธรรมชาติสวยงาม มีความร่วมรื่นสวยงามอยู่ตลอด เพื่อเป็นการสร้างการบริการที่ดีให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมสัตว์ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น และในปีงบประมาณ 2565 สวนสัตว์ขอนแก่น จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุ่งแสนกวางโฉมใหม่ และนำเพนกวิน รวมถึงนำช้างเอเชียมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมอย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ขอนแก่น โทร.086-4594192 หรือ https://www.facebook.com/Khonkaenzoo

แสดงความคิดเห็น