จ.เลยเข้มงวด! แนะนำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยแนะนำให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (D M H T T A)

 

 

นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า จนท.รพ.สต.บ้านผึ้งได้แนะนำให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 ราย (มาจาก กทม. 2 ราย/จ.อยุธยา 1 ราย/จ.เพชรบูรณ์ 1 ราย) มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 1 ราย (จ.มหาสารคาม) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่กักตัวครบ 7 วัน จำนวน 2 ราย(จ.ปราจีนบุรี) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) ผลตรวจพบผล Negative ทั้ง 7 ราย พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำแนวทางในการปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (DMHTTA) ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

ด้าน จนท.รพ.สต.บ้านเครือคู้ได้แนะนำให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1ราย (มาจาก จ.สมุทรปราการ) โดยได้แนะนำให้ทำแบบประเมินตนเองก่อนขอใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ผลตรวจปกติ (Negative) พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ลงผลการตรวจในแอฟเเป๋าตังค์ด้วยและเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (DMHTTA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น