สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่  14 ตุลาคม 2564 เวลา 18:20 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 213 ราย ยอดสะสม 17,499 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 213 ราย ยอดสะสมไม่ระบุ ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 2 ราย ยอดสะสมไม่ระบุ และผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 22 ราย รวมทั้งสิ้น 213 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

122

บ้านฝาง

16

พระยืน

2

หนองเรือ

24

ชุมแพ

2

สีชมพู

0

น้ำพอง

4

อุบลรัตน์

0

กระนวน

5

บ้านไผ่

9

เปือยน้อย

0

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

2

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

2

ชนบท

0

เขาสวนกวาง

1

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น