สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 14 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 13 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 141 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 20,614 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,075 ราย (ในเรือนจำ 3 ราย)
รักษาหาย 18,411 ราย (ในเรือนจำ 4,984 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 121 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 73 ราย สะสม 1,184 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 99 ราย

อำเภอบ้านผือ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 50 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 53 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 173 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 17 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 90 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 64 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 18 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 21 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น