สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 14 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:23 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 196 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,027 ราย รักษาหาย 25,113 ราย รายกำลังรักษา 2,711 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 203 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด15 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 181 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 66 ราย

-ปากช่อง 45 ราย

-สูงเนิน 43 ราย

-ขามทะเลสอ 15 ราย

-ปักธงชัย 9 ราย

-พิมาย 7 ราย

-ครบุรี 4 ราย

-โชคชัย 3 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

-สีดา 1 ราย

-ประทาย 1 ราย

-สีคิ้ว 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น