สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 14 ต.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+196 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,072 ราย เสียชีวิต 203 ราย รักษาหาย 25,113 ราย กำลังรักษา 2,711 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+82 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,372 ราย เสียชีวิต 136 ราย รักษาหาย 16,970 ราย กำลังรักษา 1,266 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+213 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,499 ราย เสียชีวิต 72 ราย รักษาหาย 14,573 ราย กำลังรักษา 2,854 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,205 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,617ราย กำลังรักษา 514ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+141 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,623 ราย เสียชีวิต 121 ราย รักษาหาย 13,427 ราย กำลังรักษา 2,075 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+110ราย ผู้ป่วยสะสม 15,692ราย เสียชีวิต 70 ราย รักษาหาย 14,926ราย กำลังรักษา 696ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,473 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,745 ราย กำลังรักษา 653 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,164 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,078 ราย กำลังรักษา 254 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,343 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,571 ราย กำลังรักษา 756 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+49 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,250 ราย เสียชีวิต 95 ราย รักษาหาย 10,656 ราย กำลังรักษา 499 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+103 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,568 ราย เสียชีวิต 55 ราย รักษาหาย7,652 ราย กำลังรักษา 861 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,450 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย7,092 ราย กำลังรักษา 326 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,945 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย4,872 ราย กำลังรักษา 46 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,633 ราย เสียชีวิต 48 ราย รักษาหาย5,445 ราย กำลังรักษา 140 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,030 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,764 ราย กำลังรักษา 244 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,346 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,967 ราย กำลังรักษา 354 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,954 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,863 ราย กำลังรักษา 68 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,334 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,160 ราย กำลังรักษา 148 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,175 ราย เสียชีวิต 6 ราย รักษาหาย 2,057 ราย กำลังรักษา 112 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,852 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,760ราย กำลังรักษา 78 ราย

แสดงความคิดเห็น