พร้อมคัก!! พ่อเมืองนครพนมจัดประชุมหารือ เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ

จังหวัดนครพนมพร้อมแล้ว หัวหน้าส่วนฯ และคณะกรรมดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2564

 

 

ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้าว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนฯ และคณะกรรมดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 ฝ่าย ได้ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าความพร้อมของแต่ละคณะ ซึ่งทุกคณะมีความพร้อมในการจัดงานตามที่จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2564 (จากกำหนดเดิม 18-22 ต.ค.64) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป และการจัดงานในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดได้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก โดยจัดให้มีกิจกรรม

 

 

–   กำหนดแถลงข่าวการจัดงานฯ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสวรรค์ชายโขง (เส้นทางจักรยานใหม่บริเวณท้ายเมือง)

–   กำหนดให้มีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานสามมิติ – ลานพนมนาคา

–    กิจกรรมเรือไฟโบราณ (18-21 ต.ค.64) ณ บริเวณลานสามมิติ – ลานพนมนาคา นำเรือไฟโบราณ 12 ลำ (12 นักษัตรประจำปีเกิด) มาวางไว้บริเวณพิธี (ลานสามมิติ) เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม โดยนำกระทงของบูชา เครื่องเช่นไหว้ มาวางในเรือไฟ เพื่อสะเดาะเคราะห์และขอพรไหลเรือไฟโบราณ (ตามปีนักษัตร) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น.

–    ไหลเรือไฟโชว์ (เรือไฟความ ยาว 30 เมตร ความสูง 10 เมตร ดวงไฟ 3,500 ดวง) ทุกวันๆ ละ 3 ลำ และปล่อยกระทงสายทุกวันๆ ละ 10,000 ดวง วันออกพรรษา 21 ต.ค.64 ปล่อย 20,000 ดวง เริ่มเวลา 19.00 น. จุดปล่อยเรือไฟเริ่มบริเวณหน้า ททท.สำนักงานนครพนม สิ้นสุดที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าโบราณ ถนนสวรรรค์ชายโขง เส้นทางจักรยานบริเวณท้ายเมือง เขตเทศาบาลเมืองนครพนม

–    รำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2564

–    ตักบาตรเทโวโรหณะ เช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

จึงขอเชิญขวนร่วมกิจกรรมไหลเรือไฟนครพนมและรับชมไลฟ์สดบรรยากาศไหลเรือไฟนครพนม ผ่านเพจเฟซบุ๊ค >>> สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555

>>> เพจนครพนม https://www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage

>>> สวท.นครพนม FM 90.25 MHz https://www.facebook.com/สวทนครพนม-FM-9025-MHz-164120757101871

>>> ททท.สำนักงานนครพนม TAT Nakhonphanom Fanpage

แสดงความคิดเห็น