เตรียมการ!! ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ลดผลกระทบน้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำชี

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำชีและลดผลกระทบให้ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำ

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวว่า กอนช. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มศักยภาพตามความห่วงใยของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อย่างสถานการณ์อุทกภัยบริเวณแม่น้ำชียังไม่คลี่คลาย จึงให้ปรับลดการะบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลจากจังหวัดขอนแก่นไปยังมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร ด้วยการปรับลดอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์จากเดิม 15 ล้านลูกบาศก์เมตรวัน เหลือ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย กฟผ. จะเริ่มปรับลดการระบายแบบเป็นขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ยังคงมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ 93 ของความจุ ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 177 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดจะเต็มความจุในวันที่ 20 ตุลาคม จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการระบายน้ำให้เหมาะสม แล้วยังเป็นการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของตัวเขื่อน ควบคู่กับการบรรเทาผลกระทบให้ประชาชน
สำหรับวันวันนี้ (14 ต.ค. 64) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. จะลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ติดตามเร่งรัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คลี่คลายสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

แสดงความคิดเห็น