กฏเหล็กคุมโควิดอ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

 14​ ตุลาคม​ 2564​ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ที่ว่าการ อ.หนองเรือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ และ EOC อ.หนองเรือ ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ​นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ เป็นประธาน นายพิชิต แสนเสนา สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ เลขานุการ พ.ต.อ.ภพกร กวินโยธิน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ปลัดป้องกันอำเภอหนองเรือ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม รพ.หนองเรือ เลขานุการ EOC ทุกตำบล มีมติร่วมกันดังนี้
1) พื้นที่เกิดโรคทุกแห่งให้ใช้มาตรการชุมชน ได้แก่ ตั้งด่านคัดกรองโรคโควิด-19 ทางเข้า-ออกของหมู่บ้าน และดำเนินการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
2.กิจกรรมจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น งานศพ ต้องจัดไม่เกิน 3 วัน (รวมวันทำบุญ) งานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน และต้องขออนุญาตนายอำเภอ ถ้าเกิน 50 คนจะไม่อนุญาต ไม่เสิร์ฟน้ำ/อาหาร เน้นห่อไปทานที่บ้าน และดำเนินการตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
3.ถ้าฝ่าฝืนตามประกาศจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งความดำเนินคดี
4.ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจข้อมูลผู้เดินทางไปทำงานไป-กลับในเขตอำเภอเมือง/นอกเขตอำเภอแล้วให้ อสม.เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโรคทุกราย
5.มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งให้สุ่มตรวจพนักงานด้วย ATK ทุกสัปดาห์
6.ให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกตำบลเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงสูง
7.จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน อปท.ทุกแห่ง
แสดงความคิดเห็น