สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 14 ต.ค. 64 เวลา 09.00น.)

            รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 71 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 18,446 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 158 ราย  สะสม 17,132 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,178 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 136 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบราชธานี

แสดงความคิดเห็น