สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 15 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 14 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 133 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 20,747 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,076 ราย (ในเรือนจำ 2 ราย)
รักษาหาย 18,543 ราย (ในเรือนจำ 4,985 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 124 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 61 ราย สะสม 1,181 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 98 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 44 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 54 ราย

อำเภอกุมภวาปี ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 175 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 93 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 64 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 11 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 22 รายt

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น