สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 15 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:35 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 165 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,192 ราย รักษาหาย 25,321 ราย รายกำลังรักษา 2,665 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 206 ราย    

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 15 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 150 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 50 ราย

-ปากช่อง 33 ราย

-โนนไทย 20 ราย

-โนนสูง 12 ราย

-สูงเนิน 11 ราย

-ด่านขุนทด 11 ราย

-หนองบุญมาก 9 ราย

-ขามทะเลสอ 5 ราย

-พิมาย 3 ราย

-บัวใหญ่ 3 ราย

-สีคิ้ว 2 ราย

-โชคชัย 2 ราย

-ชุมพวง 2 ราย

-คง 1 ราย

-ครบุรี 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น