สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่  15 ตุลาคม 2564 เวลา 19:55 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 255 ราย ยอดสะสม 17,754 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 255 ราย ยอดสะสม 2,777 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 105 ราย ยอดสะสม 14,905 และผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

121

บ้านฝาง

0

พระยืน

0

หนองเรือ

4

ชุมแพ

5

สีชมพู

4

น้ำพอง

23

อุบลรัตน์

0

กระนวน

11

บ้านไผ่

14

เปือยน้อย

0

พล

6

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

22

ชนบท

3

เขาสวนกวาง

7

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

18

โคกโพธิ์ไชย

1

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น