สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 15 ต.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+165 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,192 ราย เสียชีวิต 206 ราย รักษาหาย 25,321 ราย กำลังรักษา 2,665 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,446 ราย เสียชีวิต 136 ราย รักษาหาย 17,132 ราย กำลังรักษา 1,178 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+255 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,754 ราย เสียชีวิต 72 ราย รักษาหาย 14,905 ราย กำลังรักษา 2,777ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,243 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,661ราย กำลังรักษา 508 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+133 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,756 ราย เสียชีวิต 124 ราย รักษาหาย 13,558 ราย กำลังรักษา 2,074 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,759 ราย เสียชีวิต 70 ราย รักษาหาย 14,970 ราย กำลังรักษา 719 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+58 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,531 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,757ราย กำลังรักษา 699ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,181 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,096 ราย กำลังรักษา 251 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,377 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,636 ราย กำลังรักษา 725 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,271 ราย เสียชีวิต 97 ราย รักษาหาย 10,720 ราย กำลังรักษา 454 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,595 ราย เสียชีวิต 56 ราย รักษาหาย7,680 ราย กำลังรักษา 859 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,475 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย7,120 ราย กำลังรักษา 323 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,945 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย4,879 ราย กำลังรักษา 39 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,642 ราย เสียชีวิต 48 ราย รักษาหาย5,452 ราย กำลังรักษา 142 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,035 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,774 ราย กำลังรักษา 239 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,370 ราย เสียชีวิต 25 ราย รักษาหาย 2,980 ราย กำลังรักษา 363 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,957 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,863 ราย กำลังรักษา 71 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,343 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,166 ราย กำลังรักษา 151 ราย ‘

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,179 ราย เสียชีวิต 6 ราย รักษาหาย 2,066 ราย กำลังรักษา 106 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,861ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,769 ราย กำลังรักษา 78 ราย

แสดงความคิดเห็น