มาอีสานได้เด้อ!!หอการค้า ‘กลุ่มอีสานล่าง 2’ เดินหน้าเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบ Video Conference นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด, การจัดเตรียมงาน Event ภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และการวางมาตรการณ์ป้องกัน Covid-19 ภายในจังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น