หนองคาย Ready!! พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่มาชมปรากฏการณ์ ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก

จ.หนองคาย แถลงข่าว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” เป็นจำนวนมาก

 

 

จังหวัดหนองคาย พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก โดยเฉพาะในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” เป็นจำนวนมาก

ค่ำวันนี้ (15 ต.ค.64) ที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง พญานาคคู่ หน้าวัดลำดวน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย, นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564

 

 

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีจังหวัดหนองคายจะมีปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้น ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาในจังหวัดหนองคาย เพื่อชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจังหวัดหนองคาย จะไม่มีการจัดงานอะไรก็ตาม ซึ่งจากการตรวจเช็คพบว่าปีนี้โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดหนองคายถูกจองจนเกือบจะเต็มแล้ว ดังนั้นจังหวัดหนองคายเองก็ต้องมีการจัดระเบียบแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแต่ละอำเภอก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็เหลือเพียงการจัดตามประเพณีของแต่ละอำเภอ และก็จะมีการลดขนาดการจัดลง โดยให้แต่ละอำเภอเป็นผู้พิจารณาเอง ถือเป็นเรื่องภายในของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดเองก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้เข้าร่วมควบคุมดูแล

สำหรับวันออกพรรษาในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค.64 ซึ่งจังหวัดหนองคายยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่สืบไปคู่กับคนจังหวัดหนองคาย รวมถึงให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยพิกัดการรับชมบั้งไฟพญานาค กระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่าง ๆ หลายจุด ในเขตอำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ทางจังหวัดหนองคายจึงยังคงให้แต่ละอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประเพณี เป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายในเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมของตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง หากประสงค์เข้าชมบั้งไฟพญานาคตามจุดต่าง ๆ นั้น ขอให้ทุกท่านตรวจเช็คข้อมูล ลงทะเบียน เพื่อเข้าชมบั้งไฟพญานาคในจุดที่ทางจังหวัดหนองคายได้กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละจุดไม่ให้เกิดความแออัด จึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมแต่ละพื้นที่ไว้ รวมทั้งได้กำชับพื้นที่ที่มีการจัดงานหรือจุดที่เตรียมไว้ให้เข้าชมบั้งไฟพญานาคได้นั้นให้เคร่งครัด เข้มงวดในการคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าในปีนี้จะไม่ใช่เป็นการเชิญชวนเพื่อให้เดินทางมาเที่ยวงาน แต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการที่สำคัญในแต่ละพื้นที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในผู้ที่วางแผนเดินทางมานี้ ได้เตรียมความพร้อมของตนเอง แต่หากท่านใดที่ไม่สามารถมาร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในครั้งนี้ ก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อต่างๆ ได้เช่นกัน

ทางด้าน พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้น ตนได้มีการตรวจสอบย้อนหลังไป 3 ปี พบว่าไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของสถิติคดี หมายความว่าประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรไว้กว่า 600 นาย ไม่รวมกับหน่วยงานราชการอื่น อีกทั้งได้มีการประสานกำลังกับหน่วยงานราชการอื่นตามแนวแม่น้ำโขง เพื่อดูแลความปลอดภัยตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ในส่วนของการจราจรนั้นที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณรถจำนวนมาก ในบริเวณแยกในเขตอำเภอโพนพิสัย ตนจึงได้เตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นเตรียมโดรนไว้เพื่อบินตรวจสอบการจราจร และยังได้เตรียมกล้องแบบเคลื่อนที่ไว้จำนวน 8 ตัว เพื่อนำไปติดตั้งในจุดสำคัญโดยเฉพาะตามทางแยกที่คาดว่าจะมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเตรียมรถโมบายไว้ในเขตอำเภอโพนพิสัย ที่จะสามารถตรวจสอบปริมาณรถบนถนนได้ที่รถโมบายได้เลย ส่วนจุดที่เคยมีรถสะสมเป็นจำนวนมากยังจะมีการจัดศูนย์ปฏิบัติการไว้ในจุดดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการลดการสะสมรถบนถนนโดยให้แต่ละอำเภอมีการจัดกิจกรรมให้เลื่อมเวลากัน ซึ่งปีนี้จะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่

นายชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การท่องเที่ยวในเทศกาลออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2564 จังหวัดหนองคาย ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละสถานที่ ได้มีมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นมาตรการ การท่องเที่ยวแบบ “นิว นอร์มอล” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น ต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ Rapid Test ที่มีผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีเอกสารรับจากสถานพยาบาล เพื่อมายืนยันในการเข้าพักและก่อนเช้าชมบั้งไฟพญานาค ณ จุดคัดกรองของแต่ละพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทำตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ตาม D-M-H-T-T-A จากสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย คือ Distancing :การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร Mask wearing: การสวมหน้ากากผ้า Hand washing: การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Temperature: ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย Testing: การตรวจหาเชื้อ Application: Thai Cha na การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น