สารคามยังหนัก!! ระดับน้ำทรงตัว เหตุมีฝนกระจายในพื้นที่ เร่งติดตั้งเครื่องสูบ ระบายลงแม่น้ำชี

สถานการณ์น้ำที่ จ.มหาสารคาม ระดับน้ำทรงตัว เนื่องจากมีฝนกระจายในพื้นที่ เร่งติดตั้งเครื่องสูบ ระบายลงแม่น้ำชี คาดระดับน้ำจะลดลงตามลำดับ

วันนี้ (16 ต.ค.64) ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีเข้าท่วมพื้นที่ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย 12 ตำบล 97 หมู่บ้าน อำเภอกันทรวิชัย 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน อำเภอเมืองมหาสารคาม 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน อำเภอเชียงยืน 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน อำเภอกุดรัง 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน ที่นา 87,332 ไร่ พืชไร่ 187 ไร่ มีหมู่บ้านถูกตัดขาด 2 อำเภอ 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลโพนงาม ยางท่าแจ้ง หัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลมะค่า ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ต้องสัญจรด้วยรถยกสูงและเรือเท่านั้น

ที่ อำเภอโกสุมพิสัยระดับน้ำทรงตัว ลดลงทุกพื้นที่เฉลี่ย 2-5 เซนติเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับวานนี้ ถือว่าลดเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกกระจายในพื้นที่ และมีการเดินเครื่องสูบน้ำที่ห้วยน้ำเค็มทำให้น้ำชีสูงขึ้น โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่นา 56,801 ไร่ ประมง 371 ไร่ หมู่บ้านถูกตัดขาด 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน ถนน 10 สาย บ้านเรือน 24 หมู่บ้าน 1,548 ครัวเรือน ซึ่งโครงการชลประทานหนองหวาย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้ว 10 เครื่อง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชี

ที่อำเภอกันทรวิชัยระดับน้ำทรงตัว พื้นที่ได้รับผลกระทบ 21,633 ไร่ พืชไร่ 90 ไร่ พืชสวน 25 ไร่ ประมง 28 กระชัง 42 บ่อ หมู่บ้านถูกตัดขาด 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน 183 ครัวเรือน และมีจุดที่ต้องเฝ้าระวัง ที่ตำบลมะค่า ระดับน้ำสูงขึ้น 2 เซนติเมตร เนื่องจากมีฝนตกกระจายน้ำพื้นที่ ถนนถูกตัดขาด 5 สาย โดยมีจุดอพยพที่เต็นท์ชั่วคราวข้างหนองตีนบ้าน บ้านท่าขอนยาง หมู่ 3 ตำบลท่าขอนยาง จำนวน 4 ครัวเรือน ส่วนที่อุโมงค์ท่าขอนยาง ระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ 2.10 เมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้ แต่เส้นทางเข้าบ้านใคร่นุ่นการจราจรผ่านได้

ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ระดับน้ำทรงตัว พื้นที่ได้รับผลกระทบ ที่นา 3,515 ไร่ พืชไร่ 97 ไร่ ประมง 13 บ่อ 1,061 ครัวเรือน ไม่มีพื้นที่ถูกตัดขาด ส่วนผู้สูญหาย บ้านบ่อน้อย หมู่ 6 ตำบลท่าสองคอน เจ้าหน้าที่พบร่างแล้วคาดว่าจมน้ำเสียชีวิต ซึ่งญาติไม่ติดใจในสาเหตุ ส่วนคูพนัง ถนนบ้านคุยโพธิ์-บ้านท่าตูม ตำบลลาดพัฒนาปิดรูรั่วแล้ว มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตระเวนสำรวจพนังกั้นน้ำตลอดแนวน้ำชีเพื่อเฝ้าระวัง ยังไม่พบจุดรั่วเพิ่มเติม ส่วนอำเภอเชียงยืน และอำเภอกุดรัง ระดับน้ำทรงตัวเช่นกัน

นายวิวัฒน์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ แต่เนื่องจากมีฝนตกหนักกระจายเมื่อวานนี้ ทำให้ระดับน้ำทรงตัวหรือลดเพียงเล็กน้อย โดยชลประทานจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม 24 เครื่อง ที่สะพานข้ามแม่น้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย เขื่อนมหาสารคาม และเขื่อนวังยาง ส่วนจุดประตูระบายน้ำต่างๆ ต้องประเมินระดับน้ำอีกครั้ง คาดว่าระดับน้ำจะลดลงตามลำดับ แต่ทุกหน่วยยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปฏิบัติงานทันที

แสดงความคิดเห็น