#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 16 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:22 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 153 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,345 ราย รักษาหาย 25,504 ราย รายกำลังรักษา 2,635 ราย เสียชีวิตสะสม 206 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 147 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 49 ราย

-ปากช่อง 39 ราย

-สูงเนิน 20 ราย

-โนนสูง 13 ราย

-โนนไทย 7 ราย

-ครบุรี 5 ราย

-ปักธงชัย 5 ราย

-บัวใหญ่ 4 ราย

-ขามทะเลสอ 3 ราย

-ด่านขุนทด 3 ราย

-เสิงสาง 2 ราย

-โชคชัย 1 ราย

-ชุมพวง 1 ราย

-จักราช 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น