หอการค้าขอนแก่นจับมือ ร่วมสภาอุตสาหกรรม มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม “

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.คุณกิติมา พัฒนภูทอง และคุณจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,คุณนิภาภรณ์ ธีระกนก กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นขอน ได้ลงพื้นที่ ต.ดอนช้าง ต.ดอนหัน ต.ท่าพระ เพื่อมอบสิ่งของ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น