สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ที่  16 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 231 ราย ยอดสะสม 17,985 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 231 ราย ยอดสะสม 2,807 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 109 ราย ยอดสะสม 15,106 และผู้เสียชีวิตสะสม 72 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

118

บ้านฝาง

3

พระยืน

2

หนองเรือ

6

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

23

อุบลรัตน์

19

กระนวน

5

บ้านไผ่

7

เปือยน้อย

0

พล

6

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

2

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

24

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

1

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น