สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 16 ต.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,345 ราย เสียชีวิต 206 ราย รักษาหาย 25,504 ราย กำลังรักษา 2,635 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+122 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,568 ราย เสียชีวิต 138 ราย รักษาหาย 17,245 ราย กำลังรักษา 1,185 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+231 ราย ผู้ป่วยสะสม 17,985 ราย เสียชีวิต 72 ราย รักษาหาย 15,106 ราย กำลังรักษา 2,807 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,279 ราย เสียชีวิต 74 ราย รักษาหาย 15,691 ราย กำลังรักษา 513 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+153 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,909 ราย เสียชีวิต 124 ราย รักษาหาย 13,750 ราย กำลังรักษา 2,035 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+117 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,876 ราย เสียชีวิต 71 ราย รักษาหาย 15,003 ราย กำลังรักษา 802 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,560 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 14,780 ราย กำลังรักษา 705 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,199 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,115 ราย กำลังรักษา 257 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,407 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,691 ราย กำลังรักษา 700 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,294 ราย เสียชีวิต 98 ราย รักษาหาย 10,740 ราย กำลังรักษา 456 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,643 ราย เสียชีวิต 56 ราย รักษาหาย7,717 ราย กำลังรักษา 870 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,485 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย7,138 ราย กำลังรักษา 315 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,947 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย4,883 ราย กำลังรักษา 37 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,650 ราย เสียชีวิต 48 ราย รักษาหาย5,462 ราย กำลังรักษา 140 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,049 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,799 ราย กำลังรักษา 228 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,378 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 2,988 ราย กำลังรักษา 363 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,967 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,863 ราย กำลังรักษา 81 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +10 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,353 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,210 ราย กำลังรักษา 117 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม +4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,183 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,077 ราย กำลังรักษา 99 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +25 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,896 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,769 ราย กำลังรักษา 113 ราย

แสดงความคิดเห็น