‘หออุบลฯ’คักแท้!!หนุนเกษตรกรปลูกงาดำ ‘พันธุ์อุบลฯ 3’ เพิ่มรายได้-เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.ณ ไร่สวนมุก ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรต้นแบบผสมผสานยุคใหม่ มุ่งลดต้นทุนเพิ่มรายได้แก่ตนเองและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน หนึ่งในกิจกรรมผลผลิต คือการปลูกพืชเศรษฐกิจ “งาดำอุบลราชธานี 3” โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร “1 ไร่ทำรายได้ 1 ล้าน หอการค้าอุบลราชธานี และในวันดังกล่าวนี้ บริษัท รวมสินไทยแทรกเตอร์ สาขาอุบลราชธานี ได้นำเครื่องจักรกลรถเกี่ยวข้าวและรถไถ ร่วมสาธิตแก่ กลุ่มเกษตรกร อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น