#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 17 ต.ค. 2564  ณ เวลา 11:19 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 159 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,504 ราย รักษาหาย 25,724 ราย รายกำลังรักษา 2,569 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 211 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 2 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 157 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 68 ราย

-ปากช่อง 28 ราย

-โนนสูง 18 ราย

-สูงเนิน 14 ราย

-ขามทะเลสอ 9 ราย

-สีคิ้ว 6 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย

-โนนไทย 3 ราย

-เสิงสาง 2 ราย

-จักราช 2 ราย

-ลำทะเมนชัย 1 ราย

-ด่านขุนทด 1 ราย

-พิมาย 1 ราย

แสดงความคิดเห็น