สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 17 ต.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 16 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 158 ราย (ไม่พบติดเชื้อเพิ่มในเรือนจำ)
ติดเชื้อสะสม 21,058 ราย (ในเรือนจำ 4,991 ราย)
กำลังรักษา 2,000 ราย (ในเรือนจำ 2 ราย)
รักษาหาย 18,929 ราย (ในเรือนจำ 4,985 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 125 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 61 ราย สะสม 1,142 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 94 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 27 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 58 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย ป่วยสะสม 184 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 97 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 40 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย สะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 32 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น