สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 20:10 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 225 ราย ยอดสะสม 18,210 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 225 ราย ยอดสะสม 2,878 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 97 ราย ยอดสะสม 15,259 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

133

บ้านฝาง

3

พระยืน

1

หนองเรือ

12

ชุมแพ

2

สีชมพู

3

น้ำพอง

6

อุบลรัตน์

2

กระนวน

0

บ้านไผ่

12

เปือยน้อย

1

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

13

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

10

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

2

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

8

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

5

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น