สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 17 ต.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+159 ราย  ผู้ป่วยสะสม 28,504 ราย เสียชีวิต 211 ราย  รักษาหาย 25,724 ราย กำลังรักษา 2,569 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+98 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,666 รายเสียชีวิต 139 ราย รักษาหาย 17,329 ราย กำลังรักษา 1,198 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+225 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,210  ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,259 ราย กำลังรักษา 2,878 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+20  ราย ผู้ป่วยสะสม 16,299 ราย เสียชีวิต74 ราย รักษาหาย 15,723 ราย กำลังรักษา 501  ราย
#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+158 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,067 ราย เสียชีวิต 125 ราย  รักษาหาย 13,944 ราย กำลังรักษา 1,998 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,997 ราย เสียชีวิต71 ราย รักษาหาย 15,041 ราย กำลังรักษา 8885  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+49  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,609 ราย เสียชีวิต 77 ราย รักษาหาย 14,797 ราย กำลังรักษา 735 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,229 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,126 ราย กำลังรักษา 274 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+32 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,439 รายเสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,757 ราย กำลังรักษา 666 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,309 ราย เสียชีวิต 99 ราย รักษาหาย 10,753 ราย กำลังรักษา 457 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,689 ราย เสียชีวิต56 ราย  รักษาหาย7,736 ราย กำลังรักษา 897 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,497 ราย เสียชีวิต32 ราย  รักษาหาย7,168 ราย  กำลังรักษา 297  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,950 ราย เสียชีวิต27 ราย  รักษาหาย4,884 ราย  กำลังรักษา 39 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,659 ราย เสียชีวิต 48 ราย  รักษาหาย5,462 ราย  กำลังรักษา 149 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+37  ราย  ผู้ป่วยสะสม 4,086 รายเสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,840 ราย กำลังรักษา 224 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+20  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,398  ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 2,992 ราย  กำลังรักษา 379  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,968  ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,873 ราย  กำลังรักษา 72  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม +24 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,377 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 3,235  ราย  กำลังรักษา 116 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม +13  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,196  ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 2,094 ราย กำลังรักษา 95 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม +7  ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,903 ราย เสียชีวิต14 ราย  รักษาหาย 1,769 ราย กำลังรักษา 120 ราย

 

แสดงความคิดเห็น