อุดรฯคึกคัก!!คำชะโนด พร้อมเปิด คาด 25-26 ต.ค.นี้หอการค้าฯ ลงสำรวจพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมเปิดเมือง โดยมี นายมารุต นามบุตร นักวิชาการสาธรณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและคณะ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ กำนันตำบลบ้านม่วง นางสาวณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้บริหาร บริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมประชุมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมของคำชะโนด
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว โดยสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่เช่น ต้องมีความสะอาดและปลอดภัย มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดจำนวนคนเข้าในแต่ละรอบ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต้องมีภูมิคุ้มกัน คือได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ประกาศของจังหวัด ส่วนประชาชน ต้องได้รับวัคซีนทั้ง 3 กลุ่มอายุ (ปูย่าตายาย, พ่อแม่,ลูก) และผู้ประกอบการรวมทั้งพนักงานในร้านต้องได้รับวัคซีน ส่วนผู้มาเยือนต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนด และมีผลตรวจโควิดเป็นลบก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อย 2 วัน
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่คำชะโนดครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่ต้องการเดินทางยังคำชะโนดเป็นจำนวนมาก และหากสามารถเปิดคำชะโนดได้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้พื้นที่ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ ภายใต้เงื่อนไขคือ เจ้าหน้าที่ และพ่อค้าแม่ค้าจะต้องได้รับวัคซีน 100% มีการลงทะเบียนเข้าสักการะผ่านเว็บไซต์ โดยในขั้นแรกจะเป็นการเปิดให้คนในประเทศก่อน เบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่ 25-26 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่คำชะโนดในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากโควิด-19 มากที่สุด
แสดงความคิดเห็น