สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 18:10 . พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184 ราย ยอดสะสม 18,394 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 184 ราย ยอดสะสม 2,852 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 61 ราย ยอดสะสม 15,469 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

 

 

ที่มา : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


นอกจากนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 255 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

69

บ้านฝาง

5

พระยืน

1

หนองเรือ

2

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

22

อุบลรัตน์

4

กระนวน

2

บ้านไผ่

11

เปือยน้อย

0

พล

17

แวงใหญ่

1

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

1

มัญจาคีรี

19

ชนบท

9

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

12

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

0

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น