#สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 18 ต.ค. 2564  ณ เวลา 10:19 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 174 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 28,678 ราย รักษาหาย 25,909 ราย รายกำลังรักษา 2,557 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 212 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 169 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 51

-สูงเนิน 50

-ปากช่อง 29

-พิมาย 15

-โนนไทย 10

-สีคิ้ว 7

-ขามทะเลสอ 4

-ปักธงชัย 3

-ด่านขุนทด 3

-วังน้ำเขียว 1

-โนนสูง 1

แสดงความคิดเห็น