สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 18 ต.ค2564 

 

 

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+174 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,678 ราย เสียชีวิต 212 ราย รักษาหาย 25,909 ราย กำลังรักษา 2,557 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+98 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,764 รายเสียชีวิต 139 ราย รักษาหาย 17,391 ราย กำลังรักษา 1,234 ราย

#ขอนแก่น ติดเชื้อเพิ่ม+184 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,394 ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 15,469 ราย กำลังรักษา 2,852 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,332 ราย เสียชีวิต 75 ราย รักษาหาย 15,755 ราย กำลังรักษา 501 ราย
#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,183 ราย เสียชีวิต 126 ราย รักษาหาย 14,127 ราย กำลังรักษา 1,935 ราย

#สุรินทร์ ติดเชื้อเพิ่ม+89 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,086 ราย เสียชีวิต 71 ราย รักษาหาย 15,086 ราย กำลังรักษา 929 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 15,672 ราย เสียชีวิต 77 ราย รักษาหาย 14,857 ราย กำลังรักษา 738 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,252 ราย เสียชีวิต 105 ราย รักษาหาย 14,132 ราย กำลังรักษา 293 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,464 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 9,784 ราย กำลังรักษา 664 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,329 ราย เสียชีวิต 100 ราย รักษาหาย 10,762 ราย กำลังรักษา 467 ราย

#กาฬสินธุ์ ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,708 ราย เสียชีวิต 56 ราย รักษาหาย 7,776 ราย กำลังรักษา 876 ราย

#สกลนคร ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,503 ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 7,210 ราย กำลังรักษา 261 ราย

#นครพนม ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,950 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 4,887 ราย กำลังรักษา 36 ราย

#ยโสธร ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,666 ราย เสียชีวิต 48 ราย รักษาหาย 5,470 ราย กำลังรักษา 148 ราย

#หนองบัวลำภู ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,094 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 3,865 ราย กำลังรักษา 207 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,408 ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 3,070 ราย กำลังรักษา 311 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,973 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 2,874 ราย  กำลังรักษา 76  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,380 ราย เสียชีวิต 26 ราย รักษาหาย 3,235 ราย กำลังรักษา 119 ราย

#มุกดาหาร ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,198 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 2,107 ราย กำลังรักษา 84 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+7 ราย   ผู้ป่วยสะสม 2,870 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 1,769 ราย กำลังรักษา 120 ราย

แสดงความคิดเห็น